Ogłoszenia Duszpasterskie, 21 czerwca AD 2020

przez | 20 czerwca 2020

W liturgii bieżącego tygodnia: w środę: uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

Ksiądz Prowincjał Zdzisław Szmeichel poprosił, abyśmy podjęli posługi w innych miejscach pallotyńskiej służby
w Polsce. I tak:

ks. Piotr Zawada podejmie służbę proboszcza w parafii p.w. św. Jadwigi w Przedborowej – w diecezji świdnickiej; ks. Tomasz Kawczyk – służbę duszpasterza w parafii p.w. św. Andrzeja Boboli w Bielsku-Białej,                             ks. Piotr Bieniek – służbę proboszcza w parafii p.w. św. Andrzeja Boboli w Bielsku-Białej.                          Przyjmijmy tę decyzję w duchu wiary. Dziękujmy dobremu Bogu za Jego niezgłębione miłosierdzie.

Od 22-go sierpnia proboszczem naszej parafii oraz przełożonym wspólnoty zostanie ks. Kamil Kudełko SAC (obecnie pracujący we Włoszech), a obowiązki wikariusza przejmie ks. Jarosław Kmiecik SAC (dotychczasowy kapelan Szczecińskiego Hospicjum). Już teraz prosimy o modlitwę w ich intencji.

Nabożeństwa czerwcowe odprawiamy codziennie o 17:45.