STRONA GŁÓWNA

PARAFIA P.W. ŚW. JANA EWANGELISTY
W SZCZECINIE

 
 
ul. Świętego Ducha 9
skr. poczt. 658
70-205 Szczecin 2
tel. (0-91) 434 35 02

 

Kościół św. Jana Ewangelisty (dawniej św. Jana Chrzciciela) znajduje się w południowo-wschodniej części Starego Miasta w Szczecinie. Stoi na dnie doliny Odry, 5 m. powyżej poziomu rzeki w odległości 80m. od niej.
W średniowieczu kościół św. Jana wraz z przylegającym doń klasztorem franciszkanów zlokalizowano w narożu murów miejskich między Bramą Św. Ducha i Basztą Mnichów. Prezbiterium zwrócone ku ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego, elewacje boczne ku ul. Świętego Ducha, zachodnie ku ul. Franciszkańskiej, południowe ku Nabrzeżu Wieleckiemu. Kościół jest orientowany z odchyleniem osi o 30 stopni w kierunku północno-wschodnim - skutek wpasowania budowli w sieć wytyczonych wcześniej ulic.

Nowy album

 

reklama1

 

Szczegółowy opis świątyni św. Jana Ewangelisty w Szczecinie!

 

Czytelne, kolorowe zdjęcia!logo miasta wyciete z pdf

 Przepiękny album

 

Wydanie drugie, zmienione

Twarda oprawa

96 stron

Do nabycia po każdej Mszy świętej
ALBUM WSPÓŁFINANSOWANY ZE SRODKÓW MIASTA SZCZECIN

reklama4
reklama11reklama111

Litania

1234


Wprowadzenie wezwania „Matko Miłosierdzia” do Litanii Loretańskiej będzie uwielbieniem Bożego Miłosierdzia oraz oddaniem czci Jezusowi Miłosiernemu i Jego Miłosiernej Matce.


Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zezwoliła, by w Polsce w Litanii do Najświętszej Maryi Panny, zwanej Litanią Loretańską, mogło być dodane wezwanie: „Matko Miłosierdzia”. Będzie ono umiejscowione po wezwaniu: „Matko Łaski Bożej”.

 

Za wprowadzeniem nowego tytułu Matki Bożej w Litanii Loretańskiej przemawiają racje teologiczne, liturgiczne i pastoralne. Maryja, będąc matką Jezusa Chrystusa, jest matką okazanego w Nim Bożego Miłosierdzia (Ef 2,4-10). Dała temu wyraz w słowach wypowiedzianych do św. Elżbiety: „miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie” (Łk 1,50). Już w średniowiecznej antyfonie „Salve Regina” znajduje się wezwanie „Matko Miłosierdzia”. Potem pojawiało się ono w różnych innych modlitwach liturgicznych. Obraz Maryi, czczony w Ostrej Bratnie w Wilnie, od początku nosi tytuł „Matki Miłosierdzia”.

 

Kult Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce zapoczątkował abp Romuald Jabłrzykowski po przesiedleniu z Wilna do Białegostoku w 1945 r. W prokatedrze białostockiej w 1977 r. utworzono kaplicę z wierną kopią wizerunku Matki Bożej Ostrobramskiej. Dziś Białystok posiada swe sanktuarium Matki Miłosierdzia, jako wspomnienie wileńskiego i kontynuację wiekowej tradycji czci Matki Ostrobramskiej w części dawnej wileńskiej diecezji, pozostającej w granicach Polski. Również na terenie diecezji radomskiej, w Skarżysku-Kamiennej, istnieje Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, które stanowi wierną kopię z Wilna. Sanktuarium powstało w 1989 r. i jest odpowiedzią bp. Edwarda Materskiego, z pochodzenia wilnianina, na prośbę diecezjan.

Z inicjatywą wprowadzenia wezwania „Matko Miłosierdzia” do Litanii Loretańskiej zwróciła się do bp. Edwarda Ozorowskiego Białostocka Kapituła Metropolitalna. Podczas 363. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski sprawę tę przedstawił bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Następnie abp Józef Michalik, ówczesny przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, napisał do watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów: „W opinii biskupów polskich, umieszczenie takiego tytułu w polskim tekście Litanii Loretańskiej wyrażałoby głęboką i żywą wiarę wiernych w Polsce nie tylko w tajemnicę Miłosierdzia Bożego objawioną w misterium Jezusa – Syna Najświętszej Maryi Panny, ale byłoby kolejnym potwierdzeniem kultu Matki Bożej Miłosierdzia, czczonej szeroko w Polsce, w cudownym obrazie z Wilna, nazywanym również przez Jana Pawła II obrazem Matki Bożej Miłosierdzia. Rzeczywiście on sam mówił: Maryja jest więc równocześnie Tą, która najpełniej zna tajemnicę Bożego miłosierdzia. Wie, ile ono kosztowało i wie, jak wielkie ono jest. W tym znaczeniu nazywamy Ją również Matką miłosierdzia — Matką Bożą miłosierdzia lub Matką Bożego miłosierdzia… (Dives in Misericordia, 9)”. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dekretem z dnia 8 listopada 2014 r. przychyliła się do tej prośby i zezwoliła, aby w polskiej wersji Litanii do Najświętszej Maryi Panny dodać wezwanie: „Matko Miłosierdzia”.

Jezus na stadionie

Dnia 18 lipca br. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się Ogólnopolskie Spotkanie Jezus na Stadionie 2015.

Przebiegać będzie ono pod hasłem: PRZYCHODZĘ, ABY DAĆ CI ŻYCIE W OBFITOŚCI i poświęcone będzie przyjęciu obdarowania, jakie do naszego życia przynosi Jezus. Konferencje rekolekcyjne wygłosi zaproszony na ten dzień przez Arcybiskupa Henryka Hosera o. John Baptist Bashobora z Ugandy.                              

Obserwujemy żywe zainteresowanie spotkaniem Jezus na Stadionie 2015 pośród księży proboszczów, księży wikariuszy, sióstr zakonnych, katechetów oraz wiernych świeckich z terenu wszystkich diecezji w Polsce, ale chcemy uniknąć sytuacji, jaka miała miejsce podczas poprzedniego spotkania Jezus na Stadionie, mianowicie duża część osób chciała zapisać się w ostatniej chwili, kiedy zapisy zostały już zamknięte.

Więcej szczegółów dotyczących tych jednodniowych rekolekcji, dokładny regulamin oraz możliwość zapisu dostępne na stronie internetowej www.jezusnastadionie.pl

Zapisy przewidziane są do końca czerwca.

 

 

Wraz z ekipą organizacyjną -

ks. Rafał Jarosiewicz

 

 

Free business joomla templates